PRESENTATION

EN VÄRLDSREVOLUTION INOM
HÖGTEKNOLOGISK SMÖRJNING

ORAPI GROUP är först med att ta fram, tillverka och marknadsföra en serie med specialsmörjmedel, baserad på en mycket innovativ formula, som erbjuder utomordentlig prestanda.

Den senaste utvecklingen inom tribologi-sektorn ägde rum på femtiotalet. Idag har ORAPI GROUP satt en ny standard inom följande områden: friktion, slitage, nötning och smörjning. Den här innovationen gav upphov till NANOLUBRICANT-serien, som erbjuder exceptionell kvalité och extrem motståndskraft.

De nanometriska partiklarna som finns i Nanolubricant-produkterna karakteriseras av en oklyvbar oval struktur, som garanterar en rullande och glidande rörelse mellan de belastade ytorna.
 

NANOLUBRICANT® är ett registrerat varumärke av ORAPI GROUP

orapi group

ORAPI NORDIC OY AB Finska Filial
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala (Sweden)  • Tel. +46 (0)18 50 60 10  • Fax +46 (0)18 50 09 10
E-mail: info@orapi.se  • www.orapi.se •  VAT NR. SE 516403-253301

ISO 9001  ISO14001