PRODUKTER

SEMISYNTETISKT EP-UNIVERSALFETT

Högpresterande universalfett utvecklat med de nya nano-partiklarna och Nanolubricant-teknologin. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Slitage minskar med 4. Energiförbrukningen minskar med 3 och friktionskoefficienten halveras. NLGI 2. Temperaturområde -30°C...+230°C.

NANO ANTI-SEIZE

Högpresterande antikärvpasta för montering, sammansättning och behandling av ytor som lätt skall kunna demonteras. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Lösgöringsmotståndet minskar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Friktionskoefficienten halveras.

MULTIFUNCTION OIL

Vattentålig olja med extrema smörjegenskaper. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Energiförbrukningen minskar med 3 och friktionskoefficienten halveras. Temperaturområde -30°C...+300°C.

OLJE-ADDITIV

Högteknologisk olje-additiv för alla typer av smörjoljor. Produkten ökar smörjmedlets belastningstålighet avsevärt, ger en förhöjd smörjegenskap och ökar oljans livslängd. Friktion, energiförbrukning och ljudnivån minskar markant.

SUPER PENETRATING OIL

Snabbt penetrerande, rengörande, effektivt lösande olja som har mycket bra smörjande egenskaper, tack vare Nanolubricant-tillsatsen. Lösgöringsmotståndet minskar 5 gånger.

LIVSMEDELSANPASSAD PTFE-MONTERINGSPASTA

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. Reducerar friktion, nötning och klarar extrema belastningar. Står emot höga temperaturer. Kan appliceras på våta/fuktiga ytor.

LIVSMEDELSANPASSAT VITT EP-FETT

Multipurpose högprestanda fett med EP-tillsats. Mycket god vidhäftning och 100 % resistent mot vatten och ånga. För användning inom livsmedelsindustrin och andra applikationer där ett rent smörjmedel krävs.

VIT LIVSMEDELSANPASSAD MONTERINGSPASTA

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekaniska delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresistans och tål riktigt låga temperaturer. Kan användas inom livsmedelsindustrin.

VATTENFAST EP-FETT

Högklassigt multipurpose EP-fett speciellt utvecklat för marina applikationer och våta, fuktiga miljöer i kombination med de högpresterande egenskaper som Nanolubricant erbjuder. Imponerande bra vidhäftning, 100 % olösligt i vatten och extremt trycktåligt fett.

OBS! Produktbladen och säkerhetsdatabladen finns i Adobe Reader -format. Behöver du ladda ner Adobe Reader kostnadsfritt klicka på ikonen.
 

NANOLUBRICANT® är ett registrerat varumärke av ORAPI GROUP

orapi group

ORAPI NORDIC OY AB Finska Filial
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala (Sweden)  • Tel. +46 (0)18 50 60 10  • Fax +46 (0)18 50 09 10
E-mail: info@orapi.se  • www.orapi.se •  VAT NR. SE 516403-253301

ISO 9001  ISO14001